กิจกรรม

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมถพสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี