กิจกรรม

งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่างเทศบาลฯ ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้