กิจกรรม

ออกบริการยานพาหนะ นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนโควิด19 ในพื้นที่