กิจกรรม

งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนหน้าตลาดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงตลาดนัดวันศุกร์