กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2567 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นายไพโรจน์ เอี่ยมนิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2567 ของโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหนองม่วง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ