จากศรัทธาสู่งานประเพณี นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงและคณะ พร้อมพนักงานเทศบาลร่วมขบวนแห่ รถขบวนเทพเจ้าและเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วงและขบวนมังกรและสิงโต ในภาคเช้า
และชมการแสดงมังกรและสิงโตแสงเสียง ในภาคค่ำ ณ มูลนิธิจิ้นง่วนเส็ง สี่แยกหนองม่วง ในงานงิ้วศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง ประจำปี 2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ