นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์คำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมทั้ง นายไพโรจน์ เอี่ยมนิ่ม รองนายกเทศมนตรีพร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดงาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยมีนายวันลพ สนแก้ว นายอำเภอหนองม่วง ในงานกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอหนองม่วง วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ