นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567เวลา 10.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
ในการนี้นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีผลงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2567 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ