นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง บันทึกเทปรายการคนเปลี่ยนเมือง ออกอากาศทางช่องยูทูปมติชนทีวี โดยทีมงานมติชนทีวีมาขอสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการด้านวิสัยทัศน์ นโยบายและผลงานการบริหารงานเทศบาล เพื่อการพัฒนาเทศบาลของเราอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ เมื่อวันที่27-29 มีนาคม 2567 กำหนดการออกอากาศจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ