เริ่มแล้วงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง)
วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567
ภาคเช้า 08.30 น.ขบวนแห่อนุรักษ์ประเพณีไทย สรงน้ำพระ ชักพระศรีอริยเมตไตรย รอบตลาดหนองม่วง
แล้วอย่าลืมพบกันในภาคบ่าย สนุกสนานกับแตรวง คณะ นพดล บรรเทิง
14.00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้อายุ ณ วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง
ภาคเย็นชมดนตรี ณ. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง เริ่มเวลา 16.00 น.

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ