วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะพระพรหม ร่วมพิธีทางศาสนา และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับพนักงานดีเด่น
ช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ