วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายจำนงค์ เรืองเกษม ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง พร้อมด้วย นายวิเชษฐ์ จิตต์ยม รองปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง
ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วงเวียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ