ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วงท้องถิ่น)

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วงท้องถิ่น)

 

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ