ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง (พนักงานเทศาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึันไป)

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง

(พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึันไป)

 

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ