1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
next
prev

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal