1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
next
prev

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal