1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
next
prev

สำนักงาน

f37

office

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง 
www.nongmuang.go.th199 ม.3  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 
โทรศัพท์ :0-3643-1111   โทรสาร :0-3643-2131

 

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal