1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. งานพัฒนาชุมชน
next
prev

งานผู้พิการ

 

 

 

ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

ข้อมูลผู้พิการแยกตามหมู่บ้าน

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

ITA

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal