ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

 

 

........................................................................................

 

 

 

ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดูได้ในหัวข้อจัดซื้อจัดจ้างหน้าแรก