ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

..........................................................................................

 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

..........................................................................................

 

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

..........................................................................................