สอบถามข้อมูลข่าวสาร

การติดต่อ

ที่อยู่:
199 ม.3 ตำบลหนองม่วง


15170
ประเทศไทย
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0-3643-1111

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 0-3643-2131

http://www.nongmuang.go.th/

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง