เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกโยธา พัฒนาตัดหญ้าและต้นไม้ที่รกและกีดขวาง

ในซอยเทศบาลซอย8 เพื่อความสะอาดสวยงามและความสะดวกของประชาชนผู้ใช้ทาง...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้กับภารกิจโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ขอบคุณทีมงานจาก สำนักงานทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7 สระบุรี สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

คณะครูและน้องนักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
BIKE FOR MOM 
ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 และการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยรัฐบาลได้ขอพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ชื่อว่า “การจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า "BIKE FOR MOM "

เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารฌสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ

ร่วมตรวจร้านค้าเนื้อหมูในตลาดหนองม่วง และโรงฆ่าสัตว์เทศบาล เพื่อตรวจสอบดูแลสุขอนามัย เพื่อชาวเทศบาลทุกท่านครับ