พนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง โดยกองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันเทศบาล ออกปฏิบัติงานในการปรับปรุง จัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง ประจำปี  2561  เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน

การประชุมชุมชนและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำเดือนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  มีกิจกรรมการให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ทหารและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ส่งเงินสมทบและมอเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รับฟังปัญหาชุมชน  รับเบี้ยยังชีพประจำเดือนและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างที่ชำรุด ในเขตเทศบาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

และออกสนับสนุนการทำความสะอาดรางระบายน้ำรอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อสุขอนามัยของนักเรียน

 

 

ประวัติวันพ่อแห่งชาติ

จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดย คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น ด้วยความจงรักภักดี และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงของประชาชนชาวไทย ในฐานะ "พ่อแห่งชาติ" และ "พ่อของแผ่นดิน" ในประเทศไทย ได้กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันพ่อแห่งชาติ

   ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ และทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแล้ว พระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ที่คณะผู้ริเริ่มกำหนดคือ

1.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

3.เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

4.เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

 

(ขอบบคุณข้อมูลจาก kapook.com)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกระงับและตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้จากแก๊สรั่ว บริเวณร้านค้าข้างไปรษณีย์หนองม่วง ตามที่ได้รับแจ้งและที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟลวกตามร่างกาย 2 รายทางมูลนิธินำส่งแพทย์ดำเนินการต่อไป

 

 และนำเจ้าหน้าที่และรถน้ำ ออกร่วมล้างโรงอาหารโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เพื่อรักษาความสะอาดและสุขอนามัยเตรียมรับการเปิดเทอม ในภาคเรียนที่สอง