งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ในซอยเทศบาล 19 ตำบลหนองม่วง โดยนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี ได้ออกอำนวยการในการดับเพลิงในครั้งนี้ด้วย

และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง

 

 

 

 วันที่  11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับวัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) ชุมชนเทศบาล  อบต.หนองม่วง กศน.หนองม่วง และพ่อค้าประชาชน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรม เดินรณรงค์ประเพณีลอยกระทงในภาคบ่ายเวลา 15.00 . รอบตลาดหนองม่วง สิ้นสุดขบวนที่วัดหนองม่วง

 

และกิจกรรมการแสดงกระทง และสถานที่ประดับไฟแสงสีในภาคค่ำ ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) ร่วมการนมัสการรอยพระพุทธบาท  ปิดทองพระศรีอาริยะเมตไตรย์ ร่วมการลอยกระทง มีมหรสพ รำวงย้อนยุค ตักไข่พญานาคชิงโชค และการจำหน่ายสินค้าของชาวตลาดหนองม่วง

งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลหนองม่วง  ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 แก่ประชาชนในการประชุมชุมชนและประชาคมเมือง ประจำเดือน ณ สถานที่ประชุมชุมชน ได้แก่ที่ศาลเจ้าหนองม่วง วัดหนองม่วง และวัดใหม่เจริญ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาประชุมได้เป็นจำนวนมาก

 เทศบาลตำบลหนองม่วงร่วมสนับสนุนโครงการลพบุรี "จังหวัดสะอาด" โดยรณรงค์พกถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต มาทานข้าวร่วมกันทุกวันอังคาร อันเป็นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี โดยให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็ก พร้อมมอบอาหารเสริมเป็น