เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง โดยมีนายอำเภอหนองม่วง นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชน อำเภอหนองม่วงร่วมพิธี โดยมีการบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงค์ การวางพวงมาลา และการจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ออกอำนวยการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง มูลนิธิเพื่อการกุศลหนองม่วง มูลนิธิร่วมกตัญญู  และ อปพร.เทศบาล เพื่อซักซ้อมขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ณ ลานกีฬาฯ ซอย 5


เทศบาลตำบลหนองประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรรายได้จากกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคี มีมติดังนี้

1.จัดสรรให้ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน 2.จัดสรรให้โรงเรียนเพื่อการศึกษา

3.จัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วม

#ร่วมคิดร่วมดำเนินการและร่วมรับประโยชน์ #ด้วยพลังประชารัฐจัดการขยะ

วันที่ 17 กันยายน  2562 นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้มอบหมายให้

 นายชัยภาดิษฐ์ โฉมไสว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้ารับเกียรติบัตร โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรม Alexander กรุงเทพฯ

 

ขบวนผ้าป่าขยะรีไซเคิ่ล โดยนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงหดำรงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะเทศบาลตำบลหนองม่วง พร้อมโรงเรียน อบต.หนองม่วงและชุมชนเทศบาล ร่วมกิจกรรมการรณรงค์และถวายผ้าป่าขยะ วันที่ 17 กันยายน 2562  รอบตลาดหนองม่วง ในช่วงเช้า และร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดหนองม่วง โดย นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธาน ด้วยความพร้อมเพรียงของหน่วยงานทุกภาคส่วน