วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้แทนสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองม่วง

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีฯนำคณะเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในภาคเช้าและค่ำ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม อำเภอหนองม่วง พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ชุมชนเทศบาลและภาคเอกชน โดยมีนายอำเภอหนองม่วง นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ เป็นประธาน


กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีน้ำระบายท่วมขัง ท้ายซอยเทศบาล 5  โดยก่อบ่อพักป้องกันน้ำเสียล้นออก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการรณรงค์หยุดใช้น้ำมันทอดซ้ำ อันตรายใกล้ตัวที่ป้องกันได้ โดยให้ความรู้โทษและอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ  และกิจกรรมรับแลกน้ำมันใช้แล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

 

 

 

และกิจกรรมเรียกคืนขยะอันตราย เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ณ ศาลเจ้าหนองม่วง

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชนต่างๆ และประสานความร่วมมือ อสม. ดำเนินการออกสำรวจลูกน้ำยุงลายและประเมินไขว้ลูกน้ำยุงบายในชุมชน เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ขอให้ทุกครัวเรือนได้สำรวจภาชนะรองรับน้ำและบริเวณรอบอาหารบ้านเรือนและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  #ไข้เลือกออกภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้