วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล  ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วง


 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง สมัครเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการระดับภาค ได้เข้าตรวจประเมินและให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลหนองม่วง


เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อรับฟังข้อมูล ความต้องการ ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง ในการนำมารวบรวมเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ที่ 4 มิถุนายน 2562


เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม พกปิ่นโต

 ถือตะกร้า หิ้วถุงผ้า มาทานอาหารร่วมกัน#ขับเคลื่อนนโยบายลพบุรีจังหวัดสะอาด

เทศบาลตำบลหนองม่วง พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือทุกครัวเรือนได้สำรวจและทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและบริเวณรอบบ้านอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์