นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาล ร่วมปลูกต้นไม้รอบสนามกีฬาเทศบาล เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (วันวิสาขบูชา) 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อระลึกถึงความสำคัญและเพิ่มพูนทรัพยากรต้นไม้ ที่ช่วยให้อากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้นในอีกทางนึงด้วย

   นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีฯ นำพนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมโครงการ 1อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้จำนวน 400 ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง


  นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ร่วมกันหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี


ในภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2562  นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมพิธี

เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองม่วง ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ และผู้ดูแลเด็ก พร้อมมอบอาหารเสริม ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี