กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา โรงเรียนอนุบาลหนองม่วง วัดวาปีอัมพาราม และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชน

 


 

 

 

คณผู้บริหาร โดยนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วงออกเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด เป็นประจำทุกเดือน ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่มารดาและเด็ก "โครงการดีๆ ในการใส่ใจดูแลประชาชน"

วันสิ่งแวดล้อมโลก

สำหรับจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คนจากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

          ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

“โลกร้อน เกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริง ๆ จัง ๆ เพื่อเก็บมันเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น”

 


 

 

 

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง เข้าร่วมกิจกรรม “งานเจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี Expo 2018" ในวันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม 2561  ณ วังนารายณ์ราชนิเวช จังหวัดลพบุรี มีการออกร้านผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่นต่าง และนิทรรศการของหน่วยงานให้ความรู้มากมาย

31 พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

 

เลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก

คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)"

เทศบาลตำบลหนองม่วง สนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ # สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร.1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ