ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วงจัด  งานวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน เมื่อศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นอนาคตของชาติ กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมเกม การแจกขนมของเล่นแก่เด็กๆ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกันออกซ่อมแซม ปรับปรุงรั้วบ่อขยะเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากขยะมูลฝอย ที่อาจปลิวไปในพื้นที่ของประชาชน เนื่องจากมีลมพัดแรงในช่วงนี้

 

 

    วันที่ 1 มกราคม 2561 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวหนองม่วง  จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี ณ บริเวณหน้าตลาดหนองม่วง มีชาวตลาดหนองม่วงร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมประชุมหารือโครงการของกองทุนฯร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานร่วมกับกองช่างเทศบาล ติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วรถ ตามประชามติของชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุ จากขับขี่รถด้วยความเร็วสูง ซึ่งมักทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในซอยเทศบาล 13