ประชาสัมพันธ์ งานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง และงานงิ้วประจำปี 2562

*วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภาคเช้า 08.00 น.ชมขบวนเทพเจ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง  เจ้าแม่กวนอิม  การเชิดมังกร สิงโต เอ็งกอ หล่อโก๊ว  รอบตลาดหนองม่วง(เชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมขบวนแห่)

-ภาคค่ำ 19.00 น.ชมการแสดงมังกรพ่นไฟ สิงโตผาดโผน แสงเสียงตะการตา ณ สนามข้างอาคารอเนกประสงค์ เทศาลตำบลหนองม่วง

*วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ชมการแสดงงิ้ว ณ โรงงิ้วศาลเจ้าหนองม่วง ทุกคืน

และเชิญร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน ประมูลของมงคล

 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    ณ ศาลเจ้าหนองม่วง

*สำหรับท่านที่สนใจตั้งโต๊ะสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ และเทพเจ้า เพื่อความเป็นศิริมงคลและเจริญรุ่งเรื่องแก่ท่านและครอบครัว สามารถตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องเซ่นไหว้      

ดังนี้   1.ผลไม้ 5 อย่าง

2.ขนมจันอับ 1 ที่

3.น้ำชา 3-5 ถ้วย

4.เทียนแดง 1 คู่

5. กระถางธูป (ธูป 20 ดอก)

**** จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน*******

  กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และเสียงตามสายในเขตเทศบาลเพื่อบริการประชาชน

 

 

ออกปฏิบัติงานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำซอยเทศบาล 5/3  โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวะหนองม่วง และซอยเทศบาล 13 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง  ได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 18  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร เพื่อความสะดวกของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ครั้งที่1/2562 มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนดำเนินงานประจำปี 2562