ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศการจัดทำงบแปสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

"ดาวโหลด""รายละเอียด"PDF""คลิกที่นี่"

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal