ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

กิจการสภา

 

 

 

การประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

"รายงานการประชุมสภา""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

การประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจำปี 2562

 

 

 

 

"รายงานการประชุมสภา""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

 

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

 

 "รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

 

การประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

"รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

การประชุมสภาสมัยที่ 3 ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 "รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 

 

"รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 

 

 

 

"รายงานการประชุม""PDF""คลิกที่นี่"

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal