ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

“รวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง”

“รวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง”

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal