เทศบาลตำบลหนองม่วงได้ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง และงานงิ้วประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 -ภาคเช้า 08.00 น.ชมขบวนเทพเจ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง  เจ้าแม่กวนอิม  การเชิดมังกร สิงโต เอ็งกอ หล่อโก๊ว  รอบตลาดหนองม่วง

 

-ภาคค่ำ 19.00 น. ชมการแสดงมังกรพ่นไฟ ผาดโผน แสงเสียงตะการตา ณ สนามหน้าอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองม่วง