งานสาธารณูปโภคกองช่าง เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกทำการการเปลี่ยนฝาบ่อพัก ซอยเทศบาล14 หน้าวัดใหม่เจริญธรรม

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง