ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง

เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะแบบบอัดท้าย 

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal