ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประมูลการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง

เรื่อง ประมูลให้เอกชนการดำเนินการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal