ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal