ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

เจ้าหน้าที่งานป้องกันออกสำรวจจุดติดตั้งลูกระนาด เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ (นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง) 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันออกสำรวจจุดติดตั้งลูกระนาด เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

 

 

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal