ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

จัดเตรียมสถานที่งานประเพณีลอยกระทง

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ลงพื้นที่บริเวณสระน้ำวัดหนองม่วง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนได้ลอยกระทงตาม ประเพณี ในวันลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) แต่งดการจัดกิจกรรมรื่นเริง ต่างๆ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยในช่วงนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบทั่วกันครับ

 

 

 

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal