ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง 
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 
ในระตับชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง รับจำนวนจำกัด

สอบถามได้ที่ 036 431111 ต่อ 103 ในวันเวลาราชการ

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal