ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประชุมถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขอขอบคุณกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณคณะกรรมการชุมชน ประชาชน สถานศึกษา ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ และโครงการจังหวัดลพบุรี เมืองสะอาด  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal