ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

รับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 นอกสถานที่

งานจัดเก็บกองคลัง เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 นอกสถานที่ ณ ศาลาประชาคมศาลจ้าหนองม่วง ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 

 

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal