ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลตำบลหนองม่วง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลตำบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมี กิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การสมทุนและถวายผ้าป่าเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการเลี้ยงอาหาร แจกเบี้ยยังชีพและจับฉลากของรางวัล มอบให้แก่ผู้มาร่วมงาน 


SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal