ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประเพณีสงกรานต์ 2560

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน 2560 โดยร่วมกับวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) ชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ จัดงานประเพณีสงกรานต์ที่วัดหนองม่วง ซึ่งมีการถวายผ้าป่า สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ        


SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal