กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างซอยเทศบาล 7 และซอยเทศบาล 6/1 เป็นที่เรียบร้อยเพื่อวามปลอดภัยของพี่น้องประชาชนยามค่ำคืน 

 

 

 

 

  กองช่างเทศบาลและกองสาธารณสุขฯ  ร่วมดำเนินการตัดต้นไม้ในบ้านเรือนประชาชนเพื่อความสะอาดและปลอดภัย