นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบเกียรติบัตร โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City ) #ขยะวาระชาติที่ต้องช่วยกัน  ของกรมควบคุมมลพิษ  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560