เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ของหน่วยงานและสถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน การถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมต้านยาเสพติด การแสดงนิทรรศการโทษภัยของยาเสพติด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560