เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดพิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เทศบาลตำบลหนองม่วงเพื่อเป็นการเริ่มความเป็นสิริมงคลในการศึกษาและสร้างความระลึกในพระคุณของครู อาจารย์ แก่นักเรียนต่อไป