วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพรพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

      โดยมีพิธีในภาคค่ำ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง)