เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560  โดยมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชนเทศบาล ห้างร้าน และประชาชนชาวเทศบาล เข้าร่วม และนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ