เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่

 

28 กรกฎาคม 2560 โดยร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560